80 % van klachten zijn te wijten aan slecht onderhoud van keramische vloeren

We weten intussen allemaal dat reiniging en onderhoud van een natuursteenvloer op een heel specifieke manier (met aangepast producten) dient te gebeuren. Vaak rijst de vraag of dit ook geldt voor keramische vloertegels? JA!

Plaatsing

We maken een duidelijk onderscheid tussen reiniging tijdens de werkzaamheden en reiniging na beëindiging van een tegelwerk. Het komt er op neer dat het vanzelfsprekend is dat de reiniging vóór en tijdens plaatsing van vloer- of wandtegels enkel onder de verantwoordelijkheid van de tegelzetter valt.

Dit betekent ondermeer dat de voegopeningen regelmatig uitgekuist dienen te worden (mortellijmresten) en de tegels zelf regelmatig met een half natte spons gereinigd. Het is zijn job om het tegelwerk vooral na de voegwerkzaamheden netjes achter te laten en de cementsluier zo goed als mogelijk te verwijderen met proper en regelmatig ververst water.


Cementsluier

Na de algemene opkuis van de werf en het definitief verlaten van de bouwplaats “maakt de verantwoordelijkheid van de verdere reinigingswerken geen deel meer uit van de werkzaamheden van de aannemertegelzetter” . En dus spreekt het voor zich dat resterende cementsluier die niet eerder kon verwijderd worden meteen na de voegwerken niet langer de zorg van de tegelzetter kan zijn.

Bovendien is het raadzaam poets- en onderhoudsproducten pas te gebruiken na volledige uitharding van stelproduct en voegmortel. Tijdens het gebruik van onderhoudsproducten dient men de richtlijnen van de fabrikant inzake dosering en toevoeging van water strikt te volgen. Goed naspoelen met zuiver (lauw) water is steeds essentieel! Deze informatie zou best deel uitmaken van de service van de tegelzetter want dit kan heel belangrijk om achteraf onterechte
klachten uit te sluiten..

Wie het gewenste resultaat wil bekomen, dient steeds eerst zorgvuldig de verpakkingsinformatie te lezen en daarna de gebruiksaanwijzing nauwgezet te volgen! Men mag een keramisch tegelwerk wekelijks onderhouden met gewone vetvrije onderhoudsproducten. Gepolijste keramische vloeren daarentegen vragen door hun open oppervlaktestructuur iets meer aandacht bij het reinigen. Maar ook hiervoor zijn aangepaste, efficiënte reinigingsproducten in de gespecialiseerde handel te vinden. Na een ontvettende onderhoudsbeurt kan men nadien nog altijd een periodieke dieptereiniging op de vloer toepassen.


Gebrek aan accurate informatie na een geplaatste tegelvloer is meestal de enige oorzaak van een slecht onderhoudsresultaat.

Het volledige artikel kunt u hier raadplegen

bron: polycaro