Wanneer een ontkoppelingsmat gebruiken?

Wanneer moet een tegelzetter een ontkoppelingsmat gebruiken voor tegelvloeren? Dat er vandaag nog veel onduidelijkheid bestaat over het ontkoppelen van tegelvloeren, valt moeilijk te ontkennen. Het heersende welles-nietes debat over de noodzaak van een ontkoppelingsmat op verharde dekvloeren -hetzij binnen, hetzij buiten- zorgt in de tegelzetterswereld voor de nodige verwarring.

En dan hebben we het nog niet gehad over de plaatsing van dunne keramische tegels van 3 tot maximum 7 mm dik…

Wanneer ontkoppelingsmat gebruiken?

Schadegevallen met tegelvloeren komen in de praktijk nog al te vaak voor. Verschillende oorzaken kunnen daarvan aan de basis liggen.

Veelal gaat men al in de fout tijdens de ontwerp- en/of voorbereidingsfase. Bijvoorbeeld omdat de Technische Voorlichtingen (TV) van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en de WTCB-Contacten nauwelijks of zelfs helemaal niet werden geraadpleegd! Daarin wordt onder meer gewezen op het feit dat men eerst en vooral rekening dient te houden met de vlakheid van de ondergrond en met het niveau van de afgewerkte tegelvloer. De gezamenlijke dikte van ontkoppelingsmat én tegellijm kan (lees: zal) het verschil in opbouwhoogte maken.

Ter illustratie: op een vloerverwarming zijn tegelformaten tot maximum 3.600 cm² (bijvoorbeeld 60 x 60 cm) toegelaten zonder toepassing van preventieve systemen, zolang de algemene plaatsingsregels met rechte voegen gerespecteerd blijven. Geschrankte plaatsingen (tegelverbanden) worden best vermeden op verwarmde vloeren en terrassen.

Ontkoppelen = minder risico op schade

Een scheur in de dekvloer? Ontkoppelen, is wat men dan in de meeste gevallen als oplossing voorstelt. Om de duurzaamheid van het vloerwerk te garanderen, worden hoe dan ook best voorzorgsmaatregelen genomen. Een risico uitsluiten is het nooit, het risico op schade verminderen zou een betere interpretatie van ontkoppelen zijn.

Belangrijke vragen te stellen

  • Blijft de vraag welk type ontkoppelingsmat in specifieke gevallen in aanmerking komt om op lange termijn schade te voorkomen
  • Vangt het systeem voldoende horizontale en misschien wel ook verticale bewegingen op (bijvoorbeeld bij het ontkoppelen van oude plankenvloeren op een verdieping)?
  • Zijn mogelijke belastingbewegingen berekenbaar of op een of andere manier enigszins meetbaar?

Vol ongeduld wacht iedere moderne tegelzetter op een sluitend antwoord. Niet alleen de impact op de prijszetting zal parten spelen in het al dan niet aanbieden van een extra ‘veiligheidssysteem’ in zijn offerte, ook het feit dat de correcte uitvoeringsrichtlijnen voor ontkoppelingsmatten niet altijd even duidelijk zijn, speelt daarin mee. Plaatsingsadvies moet altijd van de fabrikant zelf komen.

Meer weten? Lees het volledige artikel hier.