Verklaring in zake Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van Natuursteen

De Federatie van Benelux Natuursteen Importeurs en Groothandelaren (Febenat) is, in 2015, het initietief Eerlijke Natuursteen gestart. Eerlijke Natuursteen beoogt met dit initiatief de sociale omstandigheden en de milieu eisen zoals deze zijn vastgelegd bij de ILO (International Labour Organisation), de UN Guiding Principles on Business and human Rights en de OESO richtlijnen i.z. sustainability volgens deze richtlijnen en voorwaarden te respecteren, te ondersteunen en te implementeren. 

Op basis van genoemde richtlijnen en voorwaarden heeft Eerlijke Natuursteen een gedragscode ontwikkeld die recht doet aan de genoemde uitgangspunten. De gedragscode wordt door de Eerlijke Natuursteen leden bij hun leveranciers geïntroduceerd, besproken en geïmplementeerd. Na afloop van dit proces zal een final audit worden uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie om vast te stellen of de leverancier voldoet aan de richtlijnen en voorwaarden. Eerlijke natuursteen zal zich in eerste instantie m.n. richten op de groeves en productiebedrijven die zich bezig houden met de ontginning en productie van cobbles stones uit Radjastan, India maar zal weldra worden uitgebreid tot geheel India en andere landen waar de voorwaarden en richtlijnen geïmplementeerd dienen te worden. 

Eerlijke Natuursteen staat open voor alle Natuursteenbedrijven in België en Nederland en zal een organisatie worden waarin bedrijfsleven, overheid, NGO's en vakbonden nauw zullen samenwerken. 

Eerlijke Natuursteen verklaart dat al haar leden zich maximaal zullen inzetten om de sociale voorwaarden en richtlijnen bij de leveranciers van de leden geïmplementeerd te krijgen. 

Was getekend:

Eerlijke Natuursteen

i.o. Toon Huijps, president

Met steun van de Vlaamse Overheid - MVO Vlaanderen

Afbeeldingsresultaat voor MVO Vlaanderen