Het unieke verhaal van vloeren in natuursteen

Kiezen voor natuursteen is kiezen voor een uniek product, met elegantie en rijkdom die met de jaren alleen maar aan pracht wint. Het authentieke tijdloze karakter en de duurzaamheid van een natuursteen tillen elk project of woning naar een hoger niveau.

Niet alleen in gevelbekleding is de charme van natuursteen een absolute topper, ook vloeren profiteren van de uniciteit van elke tegel. Dat dit materiaal dan ook nog eens ideaal is om te combineren met vloerverwarming, katapulteert natuursteen naar de top. En dat is maar goed ook.

EEN KEUZE VOOR HET LEVEN

De natuur valt niet te imiteren

Vloeren behoren tot de meest intensief gebruikte onderdelen in een ruimte en krijgen het vaak hard te verduren op drukbelopen plaatsen. Het spreekt dan ook voor zich dat kwaliteitsvolle vloerbekleding onontbeerlijk is. En laat natuursteen daar nu hét perfecte materiaal voor zijn.

Ettelijke verwoede pogingen volgden elkaar reeds op om de schoonheid van natuursteen te imiteren, maar nog nooit is men erin geslaagd dezelfde eigenschappen in een materiaal te verenigen, want de uitstraling van natuursteen blijft nu eenmaal onevenaarbaar; een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Ecologisch voordelig

Natuursteen heeft duidelijke ecologische voordelen in vergelijking met andere materialen. Zo is er geen energie nodig om natuursteen te ontwikkelen want de natuur doet zijn werk. Bijkomend kan natuursteen hergebruikt en verbrijzeld worden tot granulaten en aggregaten, kent het een uitzonderlijke levensduur, geeft het geen schadelijke stoffen af en kent het een uitzonderlijke levensduur.

Een belangrijkste bevinding situeert zich in de CO2- productie: de productie en plaatsing van natuursteentegels vertoont een significant lagere CO2-equivalent dan deze voor andere types vloerbedekkingen – zo haalt natuursteen bijvoorbeeld een CO2-equivalent die 20 keer lager is dan een vast tapijt.

PLAATSING VOLGENS REGELS DER KUNST

Tegelzetten is een kunst, een motto die sterk gepromoot wordt. De razendsnelle evolutie van materialen en systemen brengt de technische carrousel sneller op gang dan gedacht. Een vloerder moet dan ook van alle markten thuis zijn om de plaatsing volgens de regels der kunst te laten verlopen.

Vloertegels verlijmen

Hoe groter de tegel, hoe groter de tanden van de lijmkam moeten zijn. Breng de lijm in eerste instantie aan op de ondergrond met een vlakke spaan en vorm daarna rillen met een lijmkam in een hoek van ± 60°. Vervolledig op de onderzijde van de natuursteentegel en plaats de tegel op het lijmbed van de ondergrond. Positioneer de tegel met een horizontaal schuivende beweging in het lijmbed.

Controleer hierbij regelmatig of de rugzijde van de tegel voldoende met de lijm in contact is. Voor binnentoepassingen geldt namelijk een minimaal lijmcontactvlak van 80%. Deze methode creëert niet alleen een extra hechtbrug tussen de natuursteentegel en ondergrond, het zorgt ook voor een maximaal contactoppervlak.

Vloertegels in de mortel

Vloertegels in mortel is al decennialang de traditionele plaatsingsmethode, maar kent ondertussen een terugval in populariteit. Bij deze methode worden de tegels vol in een mortel geplaatst, op een manueel aangeklopt aardvochtig gestabiliseerd zandbed met een maximale dikte van 5 cm. Het is belangrijk dat na het plaatsen van de tegels geen water wordt gebruikt. Laat de voegen ook meerdere dagen bloot liggen, zodat het vocht kan verdampen.

Verdamping niet verhinderen

Tijdens het drogingsproces is de verdamping cruciaal. Het afdekken van de vloer met folies of het gebruik van weinig dampdoorlatende tapijten verhoogt de kans op schade. Indien een afdekking niet vermeden kan worden, moet de vloer elke avond weer blootgelegd worden, zodat het drogingsproces ‘s nachts verdergezet kan worden.

STERKE PARTNER BIJ VLOERVERWARMING

Als er één product geschikt is bij vloerverwarming, dan is het wel natuursteen. Het accumulerend effect van steen zorgt namelijk voor de opslag van warmte. Een lage energieoutput is verantwoordelijk voor een permanente aangename warme vloer. In de zomer zorgt ditzelfde fenomeen voor een comfortabele koelte.

De aanwezigheid van vloerverwarming wijzigt echter de spelregels voor de aanleg van vloerbedekking. Om diktes van natuursteentegels op te vangen of wanneer de vloer oneffenheden vertoont, kunt u de tegels zetten met een midden- of dikbedflexmortel.

Vlakke vloeren, tegels en grotere tegeloppervlakken verlijmt u beter. De lijm moet geschikt zijn voor betegeling op vloerverwarming en moet aangepast zijn aan de soort tegel. Een natuursteentegel heeft een bepaalde uitzettingscoëfficiënt, die u op de bijbehorende technische fiche vindt. Hoe groter de tegel, hoe flexibeler de lijm moet zijn om de uitzetting of krimp op te vangen.

Het belangrijkste is dat 100% vulling bereikt wordt. Brengt u de lijm volgens de juiste lijmtechniek aan, dan verkrijgt u een duurzame, flexibele verbinding tussen de dekvloer en de tegel, en een optimale warmteoverdracht van de onderliggende vloerverwarming.

Het nut van ontkoppelingsmatten

Er bestaat vandaag nog onduidelijkheid over de noodzaak van het ontkoppelen van tegelvloeren. Het heersende welles-nietes verhaal valt moeilijk te ontkennen en ook het WTCB heeft nog geen standpunt ingenomen. Ontkoppelingsmatten voorkomen dat scheurvormingen in de ondergrond zich doorzetten tot in het tegeloppervlak. Risico uitsluiten is het nooit, risico op schade verminderen des te meer.

Het is daarbij nuttig deze aan te brengen tussen de dekvloer en de tegels van werkende vloeren en boven op vers beton of cement.

Opgelet met legverbanden

Bij vloerverwarming worden de natuursteentegels idealiter in zo’n patroon gelegd dat de voegen in beide richtingen rechtlijnig doorlopen – geschrankt plaatsen wordt dus best vermeden. Halfsteen-, kwartsteenverbanden of andere onregelmatige patronen zijn weliswaar wel mogelijk, mits gebruik van ontkoppelingsmatten en/of zeer flexibele tegellijmen (classificatie S2). Na het aanbrengen van de tegelvloer wordt best nog even gewacht met het geleidelijk opstarten van de vloerverwarming (à 5 °C per dag). Het WTCB schrijft 7 dagen voor bij dun- en middenbedlijm en 14 dagen bij dikbedmortel.

ONDERHOUD IN HET ACHTERHOOFD

Er wordt wel eens beweerd dat natuursteen moeilijk te onderhouden is; een uitspraak waar een kenner zijn wenkbrauw bij doet fronsen, want het onderhouden van natuursteen is eigenlijk kinderspel – mits een aantal onderhoudstips in het achterhoofd.

Hoewel het regelmatige onderhoud van vloeren onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker valt, is er in deze context ook een rol weggelegd voor de plaatser.

Onmiddellijk na de uitvoering van de vloerbedekking dienen alle lijm- of mortelsporen zorgvuldig verwijderd te worden. Een spons met zuiver water kan hiervoor gebruikt worden, mits deze regelmatig wordt uitgespoeld. Ook een dweil, sponsbak of sponsmachine zijn geschikt.

Eerste reiniging en onderhoud

Een week na het opvoegen van de vloer is een eenmalige schoonmaakbeurt met aangepast reinigingsmiddel aan te raden. Voor zuurbestendige natuursteen kan een aangepast zuur gebruikt worden om de cementsluiter te verwijderen. Doe dit nooit bij zuurgevoelige natuursteen zoals marmer en kalk, aangezien een chemische oplossingsreactie een wijziging van oppervlaktetoestand veroorzaakt.

Vervolgens moet de vloer voldoende uitdrogen, dit wilt zeggen dat de eerste drie maanden licht vochtig gedweild kan worden
met toevoeging van een aangepast onderhoudsmiddel, waarbij de poriën van de steen niet afgesloten worden. Bij de verlijmde tegel bedraagt de droogtijd een maand. 

Bron: FloorTech

Afbeeldingen

Verwante producten