Kwalitatief tegelwerk staat of valt met de juiste tegelvoegmortel

Tegelvoegmortel is in eerste instantie functioneel en vangt de bewegingen van de tegels op. De consument wordt steeds veeleisender en de vraag naar voorgemengde producten met een constante kwaliteit stijgt.

Cementgebonden mortels zijn gemakkelijk te verwerken. Harsgebonden alternatieven worden gekozen waar chemische weerstand vereist is. Bepalend voor de keuze zijn onder meer de verwachte belasting en het beoogde esthetische aspect.

DIVERSE FUNCTIES

Na de correcte plaatsing van tegels, moeten ze volgens de regels van de kunst opgevoegd worden.

Voegen hebben in eerste instantie een functie; tegels krimpen of zetten immers uit onder invloed van diverse factoren. Als de voorgeschreven voegbreedtes gerespecteerd worden, vangt voegmortel deze bewegingen op en wordt zo scheurvorming en beschadiging voorkomen.

Voegen halen de spanning uit het vloeroppervlak. Tegels hebben dikwijls maatafwijkingen, die door een juist uitgevoerde voeg kunnen worden gecompenseerd.

Ten slotte dragen de voegen en de voegmortel ook nog bij tot de slipweerstand van het vloeroppervlak. Het voegwerk wordt steeds belangrijker bij de realisatie van tegelwerk.

Steeds harder wordende tegelsoorten, grotere tegels, smallere voegbreedtes, snellere opleveringstijden, gekleurde voegmortels en de hoge eisen die de eindconsument stelt aan een voeg – flexibel, duurzaam, schimmelwerend, bestendig tegen agressieve reinigingsmiddelen – doen de behoefte aan specifieke producten toenemen.

SOORTEN TEGELVOEGMORTELS

Omwille van de lage kostprijs en het gebruiksgemak worden zelf gemixte voegmortels nog vaak gebruikt op werven. De belangrijkste soorten hoeven echter niet meer gemengd worden. Het gaat dan om cementvoegmortels of harsgebonden voegsel (epoxy).

DE JUISTE TEGELVOEGMORTEL KIEZEN

Elke tegellijmfabrikant beschikt over een uitgebreid assortiment industrieel vervaardigde voegmortels. Maar welke tegelvoegmortel u precies dient te gebruiken, hangt af van verschillende factoren zoals de ruimte, de tegelsoort, de eventuele aanwezigheid van vloer- of muurverwarming enz.

VERWERKING VAN TEGELVOEGMORTELS

Naast de keuze van de voegmortel is natuurlijk ook het correct verwerken ervan belangrijk om tot een kwalitatief eindresultaat te bekomen. Daarbij is het cruciaal om de voorschriften van de fabrikant nauwlettend te volgen.

ONTWIKKELINGEN

Een van de belangrijkste evoluties is een toename van de vraag naar gemodificeerde voegmortels die bestand zijn tegen een uitgebreid scala aan vervuilingen (chemisch en statisch). Verder is er de stijgende populariteit van epoxy voegmortels. Een epoxy voeg is vele keren duurzamer dan een cementgebonden voeg. Zelfs in de privémarkt wordt er meer en meer gebruikgemaakt van harsgebonden voegmiddelen om schimmels en verkleuringen tegen te gaan.

Bron: FloorTech

Verwante producten