Lijmen voor betegelen op vloerverwarming

De aanwezigheid van vloerverwarming wijzigt de spelregels voor de aanleg van vloerbedekking. Worden vloeren slordig op vloerverwarming gelegd, dan zijn ze gevoelig voor scheurvorming en kan de tegel zelfs loskomen. Welke voorzorgsmaatregelen neemt u het best hiertegen? En welke lijm of mortel moet u kiezen om er zeker van te zijn dat de vloer de zware beproevingen van opwarmen en afkoelen zal kunnen doorstaan?

LIJM OF MORTEL?

Om mogelijke verschillende diktes van bijvoorbeeld natuursteentegels op te vangen, kunt u de tegels zetten met een midden- of dikbedflexmortel. Ook wanneer de vloer oneffenheden vertoont, is dit een optie. Vlakke vloeren en tegels, en grotere tegeloppervlakken verlijmt u echter beter. De gekozen lijm moet geschikt zijn voor betegeling op vloerverwarming. Ook moet de lijm aangepast zijn aan het soort tegel dat u plaatst. Een keramische of natuursteentegel heeft een bepaalde uitzettingscoëfficiënt, die u op de bijbehorende technische fiche vindt. Hoe groter de tegel, hoe flexibeler de lijm moet zijn om de uitzetting of krimp op te vangen.

Het belangrijkste is dat u 100% vulling bereikt. Brengt u een goede lijm volgens de juiste lijmtechniek aan, dan verkrijgt u een duurzame, flexibele verbinding tussen de dekvloer en de tegel, en een optimale warmteoverdracht van de onderliggende vloerverwarming.

ZIJN ONTKOPPELINGSMATTEN NOODZAKELIJK?

Het WTCB heeft officieel (nog) geen standpunt ingenomen wat betreft ontkoppelingsmatten, maar veel professionals nemen alvast deze voorzorgsmaatregel. Ontkoppelingsmatten voorkomen dat scheur­vormingen in de ondergrond zich doorzetten tot in het tegeloppervlak. Het is nuttig om ze aan te brengen tussen de dekvloer en de tegels van werkende (zwaar krimpende en uitzettende) vloeren, boven op vers beton of cement, en indien er in vloerverwarming voorzien wordt. Ontkoppelingsmatten bestaan in veel verschillende vormen en maten: als membranen, als dikke matten, vlak, gegolfd … Een gesproken lijmproducent raadt elastische matten aan, die bestaan uit twee lagen polypropyleen met daartussen een waterdichte laag polyethyleen. Een andere fabrikant wijst er dan weer op dat met zijn sterke, flexibele lijm een ontkoppelingsmat niet nodig is.

LEGVERBANDEN: NIET ALLES KAN

Idealiter legt u de tegels op een verwarmde vloer in zo’n patroon dat de voegen in beide richtingen rechtlijnig doorlopen. Halfsteens-, kwartsteensverbanden of andere onregelmatige patronen zijn weliswaar wel mogelijk, mits gebruik van ontkoppelingsmatten en/of zeer flexibele tegellijmen (classificatie S2).

VERLIJMEN STAP VOOR STAP

Om aan de slag te kunnen gaan, heeft u meet- en schrijfgerei nodig, net als een schone mengkuip, een mechanische menger, een waterpas en voegkruisjes, een tegelsnijder en een geschikte lijmkam. Welke lijmkam u moet gebruiken, hangt af van de vlakheid van de dekvloer en/of de onderzijde van de tegel, en het formaat van de tegel.

Nogmaals: bij vloerverwarming moet u 100% vulling bereiken. Dit kan via dubbele verlijming of met een vloeibed, aangebracht met een lijmkam met grote tanden in de vorm van een halvemaan. Hoe groter de tegel, hoe groter de tanden van de lijm­kam moeten zijn. Maak de lijm aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Begin met de ondergrond. Breng daarop de lijm eerst aan met een vlakke spaan en vorm daarna rillen met een lijmkam in een hoek van ± 60°. Breng daarna lijmrillen aan op de onderzijde van de tegel (dit is zeker aangeraden bij vloerverwarming) en plaats de tegel op het lijmbed van de ondergrond. Let erop dat de rillen van de tegel en die van de vloer parallel zijn. Door de tegel aan te drukken en licht te verschuiven, past u vervolgens beide lijmlagen in elkaar tot een min of meer homogene laag.

OPSTARTEN VAN DE VLOERVERWARMING

Na het aanbrengen van de tegelvloer wacht de bouwheer het best nog even met het geleidelijk opstarten van de vloerverwarming (à 5 °C per dag). Het WTCB schrijft 7 dagen voor bij dun- en middenbedlijm en 14 dagen bij dikbedmortel. U volgt hierbij het best het advies van uw gekozen fabrikant.

Bron: Floortech